VERWIJZEN

Home / Zorgverleners / VERWIJZEN
illustratie verwijstool zorgverleners

#Verwijstool

Verwijscriteria

Wanneer voldaan wordt aan de volgende criteria kunnen patiënten naar de Poliklinieken Cardiogenetica worden verwezen:

Indien er reeds erfelijkheidsonderzoek is gedaan in de familie, kunt u in de uitslagbrief lezen welke adviezen er aan de familie zijn gegeven. Indien er bij DNA-onderzoek geen duidelijke oorzaak is gevonden en dit onderzoek enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden, kunt u informeren of het mogelijk is en zinvol is het DNA-onderzoek uit te breiden.

Mogelijkheden voor verwijzen

Als u weet of vermoedt dat bij uw patiënt aanwijzingen zijn voor een erfelijke hartziekte of wanneer een erfelijke hartziekte in de familie van uw patiënt is vastgesteld, kunt u uw patiënt naar een Polikliniek Cardiologie of één van de poliklinieken Klinische Genetica in de academische ziekenhuizen in Nederland verwijzen.

U kunt met behulp van de verwijstool bepalen of verwijzing is geïndiceerd en naar wie u het beste kunt verwijzen. Ook kunt u met één van deze poliklinieken contact opnemen voor meer informatie.