PLOTSE HARTDOOD

Home / Zorgverleners / PLOTSE HARTDOOD

Klinische kenmerken

In de meeste gevallen van plotse dood onder de leeftijd van 50 jaar is sprake van een cardiale oorzaak. Plotselinge hartdood treft in Nederland jaarlijks ongeveer 1 op de 1000 mensen. Bijna de helft van deze slachtoffers was niet bekend met een hartziekte of hartklachten.

Verschijnselen van plotse hartdood zijn de aanvankelijk stokkende of snurkende ademhaling en vervolgens de ademstilstand. Er is daarnaast geen polsslag voelbaar. Soms zijn er achteraf gezien toch verschijnselen geweest die te maken kunnen hebben met de oorzaak van het plots overlijden. Dit kunnen verschijnselen zijn geweest, zoals:

Pijn op de borst
Hartkloppingen
Duizeligheid
Wegrakingen
Kortademigheid
Vermoeidheid
Vocht vasthouden

illustratie plotse hartdood

Oorzaken

Bij plotse hartdood op jonge leeftijd kunnen de volgende erfelijke oorzaken een rol spelen:

• Erfelijke elektrische hartziekten, zoals lange QT syndroom, het Brugada syndroom en catecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie (CPVT);
• Hartspierziekten (cardiomyopathieën);
• Hartinfarct als gevolg van premature atherosclerose.

Bij plotse hartdood onder de 40 jaar wordt bij ongeveer 30-40% van de gevallen bij aanvullend onderzoek bij familieleden een erfelijke hartziekte in de familie wordt gevonden.

Diagnose

Allereerst is het belangrijk om na te gaan of er mogelijk een erfelijke oorzaak is voor het plotse overlijden van het slachtoffer, enerzijds door obductie, anderzijds door cardiologische evaluatie van eerstegraads familieleden.

Wanneer een genetische oorzaak wordt vastgesteld, kunnen cardiologische controle en eventuele behandeling bij familieleden ervoor zorgen dat de kans op ernstige hartproblemen en op plots overlijden beperkt gehouden wordt.

Deze behandeling bestaat doorgaans uit medicatie. In enkele gevallen is het noodzakelijk dat een ICD geplaatst wordt.