VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

Home / Patiënten / VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

Veel mensen laten geen voorspellend genetisch onderzoek doen, omdat ze bang zijn voor eventuele gevolgen hiervan voor verzekeringen en hypotheken. Er is echter heel veel wel mogelijk.

vraag verzekering

De uitkomst van genetisch onderzoek heeft geen gevolgen voor uw zorgverzekering. Voor zorgverzekeringen moeten verzekeraars iedere aanvraag voor de basisverzekering accepteren.

Voor aanvullende zorgverzekeringen kunnen er wel eisen worden gesteld, zoals een tandheelkundig rapport van de tandarts. Alle zorg die nodig kan zijn bij een erfelijke hartziekte valt onder de basisverzekering. Hiervoor is dus geen aanvullende zorgverzekering nodig. Het hebben van een erfelijke aanleg voor een hartziekte is dus informatie die niet nodig is bij het afsluiten van een basisverzekering en aanvullende verzekering in Nederland. Hierom mag dan ook niet gevraagd worden.

Bij een levens- (ook wel overlijdensrisico-) of arbeidsverzekering kan de uitslag van genetisch onderzoek wel een rol spelen. Dit kan het geval zijn als:

U een verzekering wilt gaan afsluiten voor een bedrag dat boven de zogeheten vragengrens ligt (zie hieronder voor meer uitleg);

U al een verzekering heeft, maar deze wil verhogen naar een bedrag dat boven de vragengrens ligt.

Als u al deze verzekeringen al heeft en niet wil gaan wijzigen, dan heeft de uitslag van genetisch onderzoek geen consequenties voor deze verzekeringen en hoeft u hen ook niets te melden. Als u ziekteverschijnselen heeft, moet u ook bij een aanvraag voor een verzekering met een bedrag onder de vragengrens dit aangeven. Het wel of niet hebben van de erfelijke aanleg is dan niet meer van belang, omdat u de ziekte zelf al heeft.

icoon ziektekosten
vraag verzekering

Een levensverzekering wordt meestal afgesloten bij de koop van een eigen huis. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt afgesloten als u bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer bent en niet via een werkgever bent verzekerd.

Wanneer u een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt, probeert de verzekeraar het risico in te schatten van iemand op overlijden of arbeidsongeschiktheid. Voor een goede inschatting van het risico, is een beoordeling van de gezondheid nodig. Hiervoor wordt bij aanvraag van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen. Als u een operatie heeft gehad of medicijnen gebruikt om gezondheidsproblemen van een erfelijke ziekte te voorkomen, hoeft u dat hierin niet te melden.

 

Wanneer het verzekerde bedrag bij een levens- of arbeidsverzekering boven de zogeheten vragengrens zit, mag de verzekeraar vragen om een medische keuring. Boven deze vragengrens mag de verzekeraar ook vragen naar onbehandelbare en behandelbare erfelijke ziekten en dragerschap van een erfelijke aanleg (mutatie) hiervoor.

Bij de aanvraag van een verzekerd bedrag onder deze zogeheten vragengrens hoeft de aanvrager van de levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering geen informatie over een erfelijk risico te vermelden en mag hier door de verzekeraar ook niet naar gevraagd worden.

Het bedrag dat hoort bij de vragengrens voor de levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u terugvinden via de relevante links naar websites. Sommige verzekeraars gebruiken hogere bedragen vanuit concurrentieoverwegingen. Dit betekent dat het vaak ook mogelijk is om u zonder extra kosten te verzekeren voor een bedrag boven de vragengrens. Het is dan ook goed om hier bij verschillende verzekeraars naar te informeren. Verzekeraars mogen niet overal naar vragen. In de Wet op Medische Keuringen (WMK) en het Protocol Verzekeringskeuringen is vastgelegd wanneer de verzekeraar vragen mag stellen over erfelijke ziekten in de familie.

Meer informatie?

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars en het Erfocentrum en de brochure.